Âl-i İmrân Suresi - 1 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • الٓمٓۚ
    ﴿١﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Elif-lâm-mîm.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Kur’an-ı Kerîm’in bazı sûrelerinin başında yer alan bu tür harflere “hurûf-ı mukattaa” adı verilir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/1).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 464