Kur'an-ı Kerim Tefsiri
 • 1 - Fâtiha
  Toplam Ayet Sayısı: 7
  Mushaf Sırası: 1
  Nuzul Sırası: 5
 • 2 - Bakara
  Toplam Ayet Sayısı: 286
  Mushaf Sırası: 2
  Nuzul Sırası: 87
 • 4 - Nisâ
  Toplam Ayet Sayısı: 176
  Mushaf Sırası: 4
  Nuzul Sırası: 92
 • 5 - Mâide
  Toplam Ayet Sayısı: 120
  Mushaf Sırası: 5
  Nuzul Sırası: 112
 • 6 - En'âm
  Toplam Ayet Sayısı: 165
  Mushaf Sırası: 6
  Nuzul Sırası: 55
 • 7 - A'râf
  Toplam Ayet Sayısı: 206
  Mushaf Sırası: 7
  Nuzul Sırası: 39
 • 8 - Enfâl
  Toplam Ayet Sayısı: 75
  Mushaf Sırası: 8
  Nuzul Sırası: 88
 • 9 - Tevbe
  Toplam Ayet Sayısı: 129
  Mushaf Sırası: 9
  Nuzul Sırası: 113
 • 10 - Yûnus
  Toplam Ayet Sayısı: 109
  Mushaf Sırası: 10
  Nuzul Sırası: 51
 • 11 - Hûd
  Toplam Ayet Sayısı: 123
  Mushaf Sırası: 11
  Nuzul Sırası: 52
 • 12 - Yûsuf
  Toplam Ayet Sayısı: 111
  Mushaf Sırası: 12
  Nuzul Sırası: 53
 • 13 - Ra'd
  Toplam Ayet Sayısı: 43
  Mushaf Sırası: 13
  Nuzul Sırası: 96
 • 14 - İbrâhîm
  Toplam Ayet Sayısı: 52
  Mushaf Sırası: 14
  Nuzul Sırası: 72
 • 15 - Hicr
  Toplam Ayet Sayısı: 99
  Mushaf Sırası: 15
  Nuzul Sırası: 54
 • 16 - Nahl
  Toplam Ayet Sayısı: 128
  Mushaf Sırası: 16
  Nuzul Sırası: 70
 • 17 - İsrâ
  Toplam Ayet Sayısı: 111
  Mushaf Sırası: 17
  Nuzul Sırası: 50
 • 18 - Kehf
  Toplam Ayet Sayısı: 110
  Mushaf Sırası: 18
  Nuzul Sırası: 69
 • 19 - Meryem
  Toplam Ayet Sayısı: 98
  Mushaf Sırası: 19
  Nuzul Sırası: 44
 • 20 - Tâhâ
  Toplam Ayet Sayısı: 135
  Mushaf Sırası: 20
  Nuzul Sırası: 45
 • 21 - Enbiyâ
  Toplam Ayet Sayısı: 112
  Mushaf Sırası: 21
  Nuzul Sırası: 73
 • 22 - Hac
  Toplam Ayet Sayısı: 78
  Mushaf Sırası: 22
  Nuzul Sırası: 103
 • 23 - Mü'minûn
  Toplam Ayet Sayısı: 118
  Mushaf Sırası: 23
  Nuzul Sırası: 74
 • 24 - Nûr
  Toplam Ayet Sayısı: 64
  Mushaf Sırası: 24
  Nuzul Sırası: 102
 • 25 - Furkân
  Toplam Ayet Sayısı: 77
  Mushaf Sırası: 25
  Nuzul Sırası: 42
 • 26 - Şuarâ
  Toplam Ayet Sayısı: 227
  Mushaf Sırası: 26
  Nuzul Sırası: 47
 • 27 - Neml
  Toplam Ayet Sayısı: 93
  Mushaf Sırası: 27
  Nuzul Sırası: 48
 • 28 - Kasas
  Toplam Ayet Sayısı: 88
  Mushaf Sırası: 28
  Nuzul Sırası: 49
 • 29 - Ankebût
  Toplam Ayet Sayısı: 69
  Mushaf Sırası: 29
  Nuzul Sırası: 85
 • 30 - Rûm
  Toplam Ayet Sayısı: 60
  Mushaf Sırası: 30
  Nuzul Sırası: 84
 • 31 - Lokmân
  Toplam Ayet Sayısı: 34
  Mushaf Sırası: 31
  Nuzul Sırası: 57
 • 32 - Secde
  Toplam Ayet Sayısı: 30
  Mushaf Sırası: 32
  Nuzul Sırası: 75
 • 33 - Ahzâb
  Toplam Ayet Sayısı: 73
  Mushaf Sırası: 33
  Nuzul Sırası: 90
 • 34 - Sebe'
  Toplam Ayet Sayısı: 54
  Mushaf Sırası: 34
  Nuzul Sırası: 58
 • 35 - Fâtır
  Toplam Ayet Sayısı: 45
  Mushaf Sırası: 35
  Nuzul Sırası: 43
 • 36 - Yâsîn
  Toplam Ayet Sayısı: 83
  Mushaf Sırası: 36
  Nuzul Sırası: 41
 • 37 - Sâffât
  Toplam Ayet Sayısı: 182
  Mushaf Sırası: 37
  Nuzul Sırası: 56
 • 38 - Sâd
  Toplam Ayet Sayısı: 88
  Mushaf Sırası: 38
  Nuzul Sırası: 38
 • 39 - Zümer
  Toplam Ayet Sayısı: 75
  Mushaf Sırası: 39
  Nuzul Sırası: 59
 • 40 - Mü'min
  Toplam Ayet Sayısı: 85
  Mushaf Sırası: 40
  Nuzul Sırası: 60
 • 41 - Fussilet
  Toplam Ayet Sayısı: 54
  Mushaf Sırası: 41
  Nuzul Sırası: 61
 • 42 - Şûrâ
  Toplam Ayet Sayısı: 53
  Mushaf Sırası: 42
  Nuzul Sırası: 62
 • 43 - Zuhruf
  Toplam Ayet Sayısı: 89
  Mushaf Sırası: 43
  Nuzul Sırası: 63
 • 44 - Duhân
  Toplam Ayet Sayısı: 59
  Mushaf Sırası: 44
  Nuzul Sırası: 64
 • 45 - Câsiye
  Toplam Ayet Sayısı: 37
  Mushaf Sırası: 45
  Nuzul Sırası: 65
 • 46 - Ahkâf
  Toplam Ayet Sayısı: 35
  Mushaf Sırası: 46
  Nuzul Sırası: 66
 • 47 - Muhammed
  Toplam Ayet Sayısı: 38
  Mushaf Sırası: 47
  Nuzul Sırası: 95
 • 48 - Fetih
  Toplam Ayet Sayısı: 29
  Mushaf Sırası: 48
  Nuzul Sırası: 111
 • 49 - Hucurât
  Toplam Ayet Sayısı: 18
  Mushaf Sırası: 49
  Nuzul Sırası: 106
 • 50 - Kâf
  Toplam Ayet Sayısı: 45
  Mushaf Sırası: 50
  Nuzul Sırası: 34
 • 51 - Zâriyât
  Toplam Ayet Sayısı: 60
  Mushaf Sırası: 51
  Nuzul Sırası: 67
 • 52 - Tûr
  Toplam Ayet Sayısı: 49
  Mushaf Sırası: 52
  Nuzul Sırası: 76
 • 53 - Necm
  Toplam Ayet Sayısı: 62
  Mushaf Sırası: 53
  Nuzul Sırası: 23
 • 54 - Kamer
  Toplam Ayet Sayısı: 55
  Mushaf Sırası: 54
  Nuzul Sırası: 37
 • 55 - Rahmân
  Toplam Ayet Sayısı: 78
  Mushaf Sırası: 55
  Nuzul Sırası: 97
 • 56 - Vâkıa
  Toplam Ayet Sayısı: 96
  Mushaf Sırası: 56
  Nuzul Sırası: 46
 • 57 - Hadîd
  Toplam Ayet Sayısı: 29
  Mushaf Sırası: 57
  Nuzul Sırası: 94
 • 58 - Mücâdele
  Toplam Ayet Sayısı: 22
  Mushaf Sırası: 58
  Nuzul Sırası: 105
 • 59 - Haşr
  Toplam Ayet Sayısı: 24
  Mushaf Sırası: 59
  Nuzul Sırası: 101
 • 60 - Mümtehine
  Toplam Ayet Sayısı: 13
  Mushaf Sırası: 60
  Nuzul Sırası: 91
 • 61 - Saff
  Toplam Ayet Sayısı: 14
  Mushaf Sırası: 61
  Nuzul Sırası: 109
 • 62 - Cuma
  Toplam Ayet Sayısı: 11
  Mushaf Sırası: 62
  Nuzul Sırası: 110
 • 64 - Tegâbün
  Toplam Ayet Sayısı: 18
  Mushaf Sırası: 64
  Nuzul Sırası: 108
 • 65 - Talâk
  Toplam Ayet Sayısı: 12
  Mushaf Sırası: 65
  Nuzul Sırası: 99
 • 66 - Tahrîm
  Toplam Ayet Sayısı: 12
  Mushaf Sırası: 66
  Nuzul Sırası: 107
 • 67 - Mülk
  Toplam Ayet Sayısı: 30
  Mushaf Sırası: 67
  Nuzul Sırası: 77
 • 68 - Kalem
  Toplam Ayet Sayısı: 52
  Mushaf Sırası: 68
  Nuzul Sırası: 2
 • 69 - Hâkka
  Toplam Ayet Sayısı: 52
  Mushaf Sırası: 69
  Nuzul Sırası: 78
 • 70 - Meâric
  Toplam Ayet Sayısı: 44
  Mushaf Sırası: 70
  Nuzul Sırası: 79
 • 71 - Nûh
  Toplam Ayet Sayısı: 28
  Mushaf Sırası: 71
  Nuzul Sırası: 71
 • 72 - Cin
  Toplam Ayet Sayısı: 28
  Mushaf Sırası: 72
  Nuzul Sırası: 40
 • 73 - Müzzemmil
  Toplam Ayet Sayısı: 20
  Mushaf Sırası: 73
  Nuzul Sırası: 3
 • 74 - Müddessir
  Toplam Ayet Sayısı: 56
  Mushaf Sırası: 74
  Nuzul Sırası: 4
 • 75 - Kıyâmet
  Toplam Ayet Sayısı: 40
  Mushaf Sırası: 75
  Nuzul Sırası: 31
 • 76 - İnsân
  Toplam Ayet Sayısı: 31
  Mushaf Sırası: 76
  Nuzul Sırası: 98
 • 77 - Mürselât
  Toplam Ayet Sayısı: 50
  Mushaf Sırası: 77
  Nuzul Sırası: 33
 • 78 - Nebe
  Toplam Ayet Sayısı: 40
  Mushaf Sırası: 78
  Nuzul Sırası: 80
 • 79 - Naziât
  Toplam Ayet Sayısı: 46
  Mushaf Sırası: 79
  Nuzul Sırası: 81
 • 80 - Abese
  Toplam Ayet Sayısı: 42
  Mushaf Sırası: 80
  Nuzul Sırası: 24
 • 81 - Tekvîr
  Toplam Ayet Sayısı: 29
  Mushaf Sırası: 81
  Nuzul Sırası: 7
 • 82 - İnfitâr
  Toplam Ayet Sayısı: 19
  Mushaf Sırası: 82
  Nuzul Sırası: 82
 • 83 - Mutaffifîn
  Toplam Ayet Sayısı: 36
  Mushaf Sırası: 83
  Nuzul Sırası: 86
 • 84 - İnşikâk
  Toplam Ayet Sayısı: 25
  Mushaf Sırası: 84
  Nuzul Sırası: 83
 • 85 - Burûc
  Toplam Ayet Sayısı: 22
  Mushaf Sırası: 85
  Nuzul Sırası: 27
 • 86 - Târık
  Toplam Ayet Sayısı: 17
  Mushaf Sırası: 86
  Nuzul Sırası: 36
 • 87 - A'lâ
  Toplam Ayet Sayısı: 19
  Mushaf Sırası: 87
  Nuzul Sırası: 8
 • 88 - Gâşiye
  Toplam Ayet Sayısı: 26
  Mushaf Sırası: 88
  Nuzul Sırası: 68
 • 89 - Fecr
  Toplam Ayet Sayısı: 30
  Mushaf Sırası: 89
  Nuzul Sırası: 10
 • 90 - Beled
  Toplam Ayet Sayısı: 20
  Mushaf Sırası: 90
  Nuzul Sırası: 35
 • 91 - Şems
  Toplam Ayet Sayısı: 15
  Mushaf Sırası: 91
  Nuzul Sırası: 26
 • 92 - Leyl
  Toplam Ayet Sayısı: 21
  Mushaf Sırası: 92
  Nuzul Sırası: 9
 • 93 - Duhâ
  Toplam Ayet Sayısı: 11
  Mushaf Sırası: 93
  Nuzul Sırası: 11
 • 94 - İnşirâh
  Toplam Ayet Sayısı: 8
  Mushaf Sırası: 94
  Nuzul Sırası: 12
 • 95 - Tîn
  Toplam Ayet Sayısı: 8
  Mushaf Sırası: 95
  Nuzul Sırası: 28
 • 96 - Alak
  Toplam Ayet Sayısı: 19
  Mushaf Sırası: 96
  Nuzul Sırası: 1
 • 97 - Kadir
  Toplam Ayet Sayısı: 5
  Mushaf Sırası: 97
  Nuzul Sırası: 25
 • 98 - Beyyine
  Toplam Ayet Sayısı: 8
  Mushaf Sırası: 98
  Nuzul Sırası: 100
 • 99 - Zilzâl
  Toplam Ayet Sayısı: 8
  Mushaf Sırası: 99
  Nuzul Sırası: 93
 • 100 - Âdiyât
  Toplam Ayet Sayısı: 11
  Mushaf Sırası: 100
  Nuzul Sırası: 14
 • 101 - Kâria
  Toplam Ayet Sayısı: 11
  Mushaf Sırası: 101
  Nuzul Sırası: 30
 • 102 - Tekâsür
  Toplam Ayet Sayısı: 8
  Mushaf Sırası: 102
  Nuzul Sırası: 16
 • 103 - Asr
  Toplam Ayet Sayısı: 3
  Mushaf Sırası: 103
  Nuzul Sırası: 13
 • 104 - Hümeze
  Toplam Ayet Sayısı: 9
  Mushaf Sırası: 104
  Nuzul Sırası: 32
 • 105 - Fîl
  Toplam Ayet Sayısı: 5
  Mushaf Sırası: 105
  Nuzul Sırası: 19
 • 106 - Kureyş
  Toplam Ayet Sayısı: 4
  Mushaf Sırası: 106
  Nuzul Sırası: 29
 • 107 - Maûn
  Toplam Ayet Sayısı: 7
  Mushaf Sırası: 107
  Nuzul Sırası: 17
 • 108 - Kevser
  Toplam Ayet Sayısı: 3
  Mushaf Sırası: 108
  Nuzul Sırası: 15
 • 109 - Kâfirûn
  Toplam Ayet Sayısı: 6
  Mushaf Sırası: 109
  Nuzul Sırası: 18
 • 110 - Nasr
  Toplam Ayet Sayısı: 3
  Mushaf Sırası: 110
  Nuzul Sırası: 114
 • 111 - Tebbet
  Toplam Ayet Sayısı: 5
  Mushaf Sırası: 111
  Nuzul Sırası: 6
 • 112 - İhlâs
  Toplam Ayet Sayısı: 4
  Mushaf Sırası: 112
  Nuzul Sırası: 22
 • 113 - Felak
  Toplam Ayet Sayısı: 5
  Mushaf Sırası: 113
  Nuzul Sırası: 20
 • 114 - Nâs
  Toplam Ayet Sayısı: 6
  Mushaf Sırası: 114
  Nuzul Sırası: 21
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları