Sâffât Suresi - 94-100 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • فَاَقْبَلُٓوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
  ﴿٩٤﴾
 • قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَۙ
  ﴿٩٥﴾
 • وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
  ﴿٩٦﴾
 • قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَاَلْقُوهُ فِي الْجَحٖيمِ
  ﴿٩٧﴾
 • فَاَرَادُوا بِهٖ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلٖينَ
  ﴿٩٨﴾
 • وَقَالَ اِنّٖي ذَاهِبٌ اِلٰى رَبّٖي سَيَهْدٖينِ
  ﴿٩٩﴾
 • رَبِّ هَبْ لٖي مِنَ الصَّالِحٖينَ
  ﴿١٠٠﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾94﴿
Diğerleri öfke içinde koşarak İbrâhim’in yanına geldiler.
﴾95﴿
Dedi ki: “Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?
﴾96﴿
Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.”
﴾97﴿
Ötekiler, “Onun için bir yapı kurun ve (orada hazırlayacağınız) kuvvetli ateşe atın onu!” dediler.
﴾98﴿
Böylece onu engellemek için bir plan kurdular; ama biz onları alta düşürdük.
﴾99﴿
İbrâhim, “Ben rabbime gidiyorum” dedi, “O bana yol gösterecektir.”
﴾100﴿
“Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!”

Tefsir (Kur'an Yolu)


Hz. İbrâhim’in putları kırması etrafında gelişen olaylar burada en dikkate değer yönleriyle özetlenmiş; başka sûrelerde ise daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. Şöyle ki, halk bayram şöleni için şehrin dışına çıkınca İbrâhim, hasta olduğunu söyleyerek yalnız kalmış; bu sırada, en büyüğü dışındaki bütün putları kırmıştı. Törenden dönenler durumu görünce, yaptıkları soruşturma sonucunda İbrâhim’i sorguya çekmişlerdi. Bu sırada bâtıl inançlarına karşı Hz. İbrâhim’in yönelttiği eleştirilere karşı inançlarını savunamayan, haklı cevaplar bulamayan putperestler, onun varlığını ortadan kaldırmak istediler; ancak bir mûcize gerçekleşti ve Allah onu yanmaktan korudu (Hz. İbrâhim’in eleştirileri, putları kırması ve diğer gelişmeler konusunda ayrıntılı bilgi için bk. Enbiyâ 21/51-70). Artık halkını putperestlikten vazgeçiremeyeceğini anlayan İbrâhim, yurdunu terketti. “Ben rabbime gidiyorum, O bana yol gösterecektir” ifadesi, Allah’ın buyruğuna uyarak ülkesinden ayrılıp O’nun kendisi için takdir ettiği başka bir yere gideceğini açıkladığı şeklinde yorumlanmaktadır (Zemahşerî, III, 306; Hz. İbrâhim ve hayatı hakkında bilgi için bk. Bakara 2/124).

Hz. İbrâhim’in, putperestlerin inançlarındaki mantıksızlığı açıkça ortaya koymak üzere 96. âyette geçen, “Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı” şeklindeki sözü iki şekilde açıklanmıştır: a) “Sizi de sizin yaptığınız putları da Allah yarattı.” Böylece yaratılmış olanın yaratana ortak koşulmasındaki mantıksızlık dile getirilmektedir. b) “Sizi de sizin amellerinizi, işlerinizi de Allah yarattı.” Şu halde Allah dilemese ve insanlara iş yapma gücü ve imkânını vermeseydi hiç kimsenin hiçbir eylemde bulunması mümkün değildi. Kader inancına bağlı olan Ehl-i sünnet bu açıklamayı, Mu‘tezile ise ilk açıklamayı benimsemişlerdir (kader konusuyla ilgili bilgi için bk. Bakara 2/7, 286).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 544
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları