Sâffât Suresi - 83-84 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • وَاِنَّ مِنْ شٖيعَتِهٖ لَاِبْرٰهٖيمَۘ
  ﴿٨٣﴾
 • اِذْ جَٓاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلٖيمٍ
  ﴿٨٤﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾83﴿
Kuşkusuz İbrâhim Nûh’un yolunu izleyenlerdendi.
﴾84﴿
O, tertemiz bir kalple rabbine yönelmişti.

Tefsir (Kur'an Yolu)


“Yolunu izleyenler” diye çevirdiğimiz 83. âyet metnindeki şîa kelimesi, “önder konumundaki birine tam bağlılık gösterip onun yolundan gidenler, ona ve etrafındakilere yardım edenler, destek verenler” anlamında kullanılır (İbn Âşûr, XXIII, 136). Bu ifade, Hz. Nûh’tan sonra gelen Hûd ve Sâlih peygamberler gibi Hz. İbrâhim’in de Nûh’un tebliğ ettiği tevhid inancını devam ettirmek suretiyle onun yolunu izlediğini, onunla aynı inanç ilkelerini ve temel değerleri paylaştığını; onun gibi halkını inkârdan, şirkten ve isyankâr davranışlardan kurtarma mücadelesi verdiğini gösterir.

Tertemiz kalp” diye çevirdiğimiz 84. ayetteki kalb-i selîm deyimi, inkâr ve şirkten, kibir, gurur, kıskançlık, kin, öfke, riya, cimrilik gibi ahlâkî hastalıklardan ve nefsânî tutkulardan kurtulmuş; ruha yetkinlik kazandıran ve erdemli davranışların kaynağı, güzel hasletlerle bezenmiş olan mânevî kişiliği ifade eder (İbn Âşûr, XXIII, 137). Hz. İbrâhim böyle bir kişiliğe sahip olduğundan, kendisine uyanlarla birlikte müslümanlar için “güzel bir örnek” olarak gösterilmiştir (Mümtehine 60/4).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 541
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları