Şuarâ Suresi - 123 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • كَذَّبَتْ عَادٌۨ الْمُرْسَل۪ينَۚ
    ﴿١٢٣﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾123﴿
Âd kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Hz. Nûh’tan sonra tarih sahnesine çıkmış olan Âd kavmi Yemen’de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamış eski bir Arap toplumudur. Önceleri doğru yolda yürürlerken zamanla bunlar da Nûh kavmi gibi yoldan sapmış, putperest olmuşlardı. Kendilerine gönderilmiş olan peygamberi dinlemedikleri için helâk olup tarih sahnesinden silinmişlerdir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 163