Şuarâ Suresi - 171-173 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • اِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِر۪ينَۚ
    ﴿١٧١﴾
  • ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَر۪ينَۚ
    ﴿١٧٢﴾
  • وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراًۚ فَسَٓاءَ مَطَرُ الْمُنْذَر۪ينَ
    ﴿١٧٣﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾172﴿
Sonra diğerlerini helâk ettik.
﴾173﴿
Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık, sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Burada yaşlı kadından maksat Hz. Lût’un eşidir (bk. Tahrîm66/10). Rivayete göre bu kadın iman etmemişti. Kocasının, misafirleri halktan gizli olarak evine davet etmesinden rahatsız olduğu veya bazı işaretlerle onları halka haber verdiği için Lût kavmi ile birlikte o da helâk oldu. Hûd sûresinin 82. âyetinde bildirildiğine göre ceza olarak bu kavmin üzerine taş yağdırılmıştır. 173. âyette yağdırıldığı bildirilen yağmurdan maksadın da bu taş yağmuru olması muhtemeldir. Böylece Lût kavmi inançsızlık ve ahlâksızlığının cezasını çekerek tarih sahnesinden silinip gitmiştir (Lût ve kavmi hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/80-84;


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 168