Şuarâ Suresi - 69 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰه۪يمَۢ
    ﴿٦٩﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾69﴿
Onlara İbrâhim’in öyküsünü de anlat.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Hz. İbrâhim’in kıssasının bir bölümü anlatılarak onun müşriklerden olmadığına, bilâkis getirdiği dinin Hz. Muhammed’in getirdiği dinle özü itibariyle aynı olduğuna, onu sevdiklerini ve peşinden gittiklerini iddia edenlerin Hz. Muhammed’i de sevmeleri, ona tâbi olmaları gerektiğine işaret edilmektedir. Ayrıca kıssada Allah’ın birliği esasına dayanan tevhid dinini yaymak uğrunda öz vatanından hicret etmiş olan Hz. İbrâhim’in Filistin, Mısır ve Hicaz’da yaşadığı gurbet hayatı ve şirke karşı verdiği mücadele anlatılarak başta Hz. Peygamber olmak üzere müminlere ümit aşılanmakta ve teselli verilmektedir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 157