Şuarâ Suresi - 52-60 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • وَاَوْحَيْنَٓا اِلٰى مُوسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَاد۪ٓي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ
  ﴿٥٢﴾
 • فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَٓائِنِ حَاشِر۪ينَۚ
  ﴿٥٣﴾
 • اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَل۪يلُونَۙ
  ﴿٥٤﴾
 • وَاِنَّهُمْ لَنَا لَـغَٓائِظُونَۙ
  ﴿٥٥﴾
 • وَاِنَّا لَجَم۪يعٌ حَاذِرُونَۜ
  ﴿٥٦﴾
 • فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍۙ
  ﴿٥٧﴾
 • وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَر۪يمٍۙ
  ﴿٥٨﴾
 • كَذٰلِكَۜ وَاَوْرَثْنَاهَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَۚ
  ﴿٥٩﴾
 • فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ
  ﴿٦٠﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾52﴿
Mûsâ’ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.
﴾53﴿
Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi.
﴾54﴿
(Adamlarına) "Bunlar, sayıları az, önemsiz bir topluluk;
﴾55﴿
Fakat bize karşı nefretle doludurlar.
﴾56﴿
Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz" (dedi).
﴾57-58﴿
Daha sonra onları (Firavun ve topluluğunu) bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik.
﴾59﴿
İşte böyle; Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları’na verdik.
﴾60﴿
(Olaya gelince) Arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Firavun ve kavmi, Hz. Mûsâ’ya iman edenlere uyguladıkları haksızlıklar sebebiyle birçok felâket ve musibete uğratıldılar; Mısır’da yıllarca kuraklık ve kıtlık oldu, büyük sıkıntılar çektiler. Hz. Mûsâ’ya başvurarak sıkıntılar kaldırıldığı takdirde İsrâiloğulları’na Mısır’dan çıkış izni vereceklerini söylediler. Mûsâ’nın duası üzerine Allah sıkıntıları giderdikçe sözlerinden döndüler (bk. A‘râf 7/130-135). Allah Teâlâ Hz. Mûsâ’ya İsrâiloğulları’nı Mısır’dan geceleyin gizlice çıkarmasını vahyetti. Mûsâ geceleyin kavmi ile birlikte yola çıktı. Durumu haber alan Firavun ve adamları İsrâiloğulları’nı takip edip imha etmeye karar verdiler. Firavun, İsrâiloğulları’nı rahatlıkla ezebileceğini ifade ediyordu. Çünkü onların düzenli orduları ve yetişmiş askerleri yoktu. Şehir ve kasabalara görevliler göndererek asker toplayıp harekete geçti. Filistin’e gitmek üzere yola çıkmış olan İsrâiloğulları Kızıldeniz’e gelmişlerdi. Güçlü ordusuyla onları takip etmekte olan Firavun bir gün sabahleyin güneş doğarken onlara yetişti.

 Muhammed Esed 57 ve 58. âyetleri Firavun’un sözlerinin devamı gibi düşünerek onun İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkardıklarını anlatan bir ifadesi olarak yorumlamışsa da, klasik müfessirler bu âyetleri bizim de tercih ettiğimiz anlamda, yani Allah’ın Firavun ve kavmi hakkındaki kelâmı olarak değerlendirmişlerdir (bk. Taberî, XIX, 78; Râzî, XXIV, 137).

 “Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler” diye tercüme ettiğimiz 60. âyete, “Firavun ve adamları onları doğu yönünde takip ettiler” şeklinde de mâna verilmiştir (bk. Şevkânî, IV, 98). Bu durum İsrâiloğulları’nın Mısır’ın doğusunda yer alan Kızıldeniz’e doğru gittiklerini, Firavun’un da bu istikamete yönelerek onları takip ettiğini ifade eder.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 153-154