Şuarâ Suresi - 1-2 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • طٰسٓمٓۜ
    ﴿١﴾
  • تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُب۪ينِ
    ﴿٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Tâ-sîn-mîm.
﴾2﴿
Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Bazı sûrelerin başında bulunan bu tür harflere “hurûf-ı mukattaa” adı verilmektedir (bilgi için bk. Bakara 2/1).

 Sûre başlarındaki hurûf-ı mukattaadan sonra genellikle kitaptan, âyetlerden veya vahiyden söz edilmektedir. Nitekim burada da aynı üslûp kullanılmıştır. “Apaçık kitap” ifadesinden kastedilenin hangi kitap olduğu konusunda farklı görüşler olmakla birlikte müfessirlerin çoğunluğu bunun Kur’an olduğu kanaatindedir (Râzî, XXIV, 118; Şevkânî, IV, 91; İbn Âşûr, XIX, 92; bu konuda bilgi için ayrıca bk. Ra‘d 13/1; Hicr 15/1). “Apaçık” diye tercüme ettiğimiz mübîn kelimesi “açıklayıcı” anlamına da gelmektedir. Buna göre Kur’an âyetleri gelişigüzel söylenmiş sözler değil; anlamı açık, doğruluğunda şüphe olmayan ve gerçekleri açıklayan ilâhî kitabın âyetleridir. Bu sebeple ona şanına yakışır bir şekilde saygı gösterilmesi ve emirlerinin yerine getirilmesi gerekir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 144