Şuarâ Suresi - 128-135 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اَتَبْنُونَ بِكُلِّ ر۪يعٍ اٰيَةً تَعْبَثُونَۙ
  ﴿١٢٨﴾
 • وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِـعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَۚ
  ﴿١٢٩﴾
 • وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّار۪ينَۚ
  ﴿١٣٠﴾
 • فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِۚ
  ﴿١٣١﴾
 • وَاتَّقُوا الَّـذ۪ٓي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَۚ
  ﴿١٣٢﴾
 • اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَۙ
  ﴿١٣٣﴾
 • وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍۚ
  ﴿١٣٤﴾
 • اِنّ۪ٓي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ۪يمٍۜ
  ﴿١٣٥﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾128﴿
Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz?
﴾129﴿
Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız?
﴾130﴿
Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız?
﴾131﴿
Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
﴾132-134﴿
Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah’a karşı gelmekten sakının.
﴾135﴿
Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum."

Tefsir (Kur'an Yolu)


“Yüksek yer” diye çevirdiğimiz rî‘ kelimesi “yol” mânasına da geldiği için 128. âyeti “Siz boş şeylerle uğraşarak her yol üstüne bir anıt mı dikersiniz?” şeklinde tercüme etmek mümkündür. Hz. Hûd, kavminin âhiret hayatını unutup tamamen dünya hayatı ve zevklerine yöneldiklerini, Allah’a ortak koşarak O’na ibadeti terkettiklerini görünce böyle bir uyarıda bulundu. Çünkü güçlü ve zengin olan kavmi daha önce din ve ahlâk kurallarına uygun olarak doğru yolda yürürken bilâhare güçlerine ve servetlerine güvenerek Allah’ı, peygamberi ve Allah’ın gönderdiği dini tanımaz duruma gelmişlerdi. Kur’an’ın verdiği bilgiye göre bunlar (Yemen’de İrem adında) bir şehir kurmuş, müreffeh bir şekilde yaşıyorlardı. Muhteşem sarayları, kaleleri, bağları, bahçeleri vardı (krş. Fecr 89/6-8). Tefsirlerde bildirildiğine göre bunlar, çöllerde yolcuların yollarını yitirmemeleri için yol kenarlarına, özellikle tepelere güvercin kaleleri, kuleler, âbideler ve alâmetler dikmişlerdi; su biriken yerlerde ise sarnıçlar yapılmıştı; kışın yağmur suları bu sarnıçlarda biriktirilir, yazın ihtiyaç anında kullanılırdı. Özellikle çölde susuz kalan yolcular bu sarnıçlardan yararlanırlardı. İşlek yollardan gelip geçenlerle oyalanıp eğlenmek için hâkim noktalara binalar yaptıkları da zikredilmiştir (İbn Âşûr, XIX, 165-168). Kısacası Âd kavmi güçlü ve müreffeh bir toplum haline gelmişti; yeryüzünde kendilerinden daha güçlü kimsenin bulunmadığı kanaatinde idiler (bk. Fussılet 41/15). 130. âyet onların gerçekten güçlü olduklarına işaret etmektedir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 163