Vâkıa Suresi - 27-40 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • وَاَصْحَابُ الْيَمٖينِ مَٓا اَصْحَابُ الْيَمٖينِؕ
  ﴿٢٧﴾
 • فٖي سِدْرٍ مَخْضُودٍۙ
  ﴿٢٨﴾
 • وَطَلْحٍ مَنْضُودٍۙ
  ﴿٢٩﴾
 • وَظِلٍّ مَمْدُودٍۙ
  ﴿٣٠﴾
 • وَمَٓاءٍ مَسْكُوبٍۙ
  ﴿٣١﴾
 • وَفَاكِهَةٍ كَثٖيرَةٍۙ
  ﴿٣٢﴾
 • لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍۙ
  ﴿٣٣﴾
 • وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍؕ
  ﴿٣٤﴾
 • اِنَّٓا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَٓاءًۙ
  ﴿٣٥﴾
 • فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَاراًۙ
  ﴿٣٦﴾
 • عُـرُباً اَتْـرَاباًۙ
  ﴿٣٧﴾
 • لِاَصْحَـابِ الْيَمٖينِؕࣖ
  ﴿٣٨﴾
 • ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلٖينَۙ
  ﴿٣٩﴾
 • وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِرٖينَؕ
  ﴿٤٠﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾27﴿
Amel defteri sağından verilenler; ne mutlu o sağından verilenlere!
﴾28-29﴿
Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında;
﴾30﴿
Kesintisiz gölgeler altında;
﴾31﴿
Çağlayanların kenarında;
﴾32-33﴿
Bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında;
﴾34﴿
Kabartılmış döşekler üzerinde (olacaklar).
﴾35﴿
Şüphesiz biz onları (eşlerini) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır.
﴾36-37﴿
Onları bâkire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır.
﴾38﴿
Bütün bunlar, hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir.
﴾39﴿
Onların bir kısmı öncekilerdendir;
﴾40﴿
Bir kısmı da sonrakilerdendir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Hakkın ve erdemin yanında olanları bekleyen âhiret nimetlerine ilişkin bazı ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 39-40. âyetlerde, 13-14. âyetlerdekinden farklı olarak hem öncekiler hem de sonrakiler için “bir çoğu” anlamı verilen sülle kelimesi kullanılmıştır. 14. âyette sâbikūnun “az” olmasının ifade edilmesi bir yandan bu mertebeye erişmenin zorluğunu belirtirken diğer yandan da iyi davranışlar için yarışmaya özendirme amacı taşımaktadır. Burada ise sâbikûna göre bir alt derecede bulunacak müminlerin hemen bütün nesillerde çoğunluğu teşkil edeceğine işaret edilmiş olup olayın tabiatına uygun olan da budur (Derveze, III, 103-104, 106).

28. âyette geçen ve “dalbastı kiraz” olarak çevrilen tamlama daha çok Arabistan kirazının dikensiz olanı manasıyla açıklanır (bu tercihin izahı için bk. Elmalılı, VII, 4706-4707). 29. âyette geçen tamlama müfessirlerin çoğunluğunca “meyve yüklü muz ağaçları” diye anlaşılmış olmakla beraber başka ağaç tasvirleri de yapılmıştır (başka açıklamalar için bk. Şevkânî, V, 177). 34. âyet daha çok “Kabartılmış döşekler üzerinde (olacaklar)” diye anlaşılmıştır. Birçok müfessir ise –müteakip âyetlerin ifadesi ile Hz. Peygamber’in cennet ehli kadınların genç ve aynı yaşta olacakları ve hep öyle kalacakları yönündeki açıklamalarını dikkate alarak– bunu “ve mertebeleri yükseltilmiş eşleriyle birlikte olacaklar” şeklinde yorumlamıştır (Zemahşerî, IV, 58-59; İbn Atıyye, V, 244-245).

35 ve 61. âyetler, âhiret hayatında insanların ve eşlerinin hangi biçimde olacağı hususunda önemli bir ilkeyi hatırlatmaktadır: Yüce Allah orada herkesi oraya mahsus bir biçimde yeniden yaratacak, –âyetin ifadesiyle– “inşâ” edecektir; bizim bu dünyadaki tasavvurlarımızla bunun mahiyetini bilmemiz, anlamamız mümkün değildir. Şu halde oraya ilişkin olarak verilen diğer bilgi ve ayrıntıları hep bu ilke ışığında düşünmek gerekir. Buna göre öyle anlaşılıyor ki, âyet ve hadislerde cennet hayatı anlatılırken gençlik, bâkirelik, aynı yaşlarda olma gibi özelliklerden söz edilmesindeki amaç mahiyet bilgisi vermek değil, oradaki nimetlerin, dünya nimetleri gibi gelip geçici olmadığını, dolayısıyla insanların bunlardan mahrum kalıp tekrar elde edebilmek için özlem ve hasret hissetmeyecekleri yahut paylaşma kaygısı, kıskançlık ve birbirlerini çekememe gibi olumsuz durumların söz konusu olmayacağını belirtmek, bu hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan istek, özlem ve hayallerin, kısacası mükemmelliğin ve tam mânasıyla mutluluğun ancak orada bulunabileceğini somut bir anlatıma kavuşturmaktır.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 221-222
Vâkıa Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları