Rahmân Suresi - 31-32 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِۚ
    ﴿٣١﴾
  • فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
    ﴿٣٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾31﴿
Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık!
﴾32﴿
Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

Tefsir (Kur'an Yolu)


Önceki âyetlerde açıklandığı üzere bir işin Allah Teâlâ’yı meşgul etmesi, O’nu başka bir işten alıkoyması düşünülemez. Bu sebeple 31. âyetteki ifadeyi hesap gününün önemini ve dehşetini hatırlatan edebî bir üslûp olarak değerlendirmek gerekir. Âyette verilmek istenen mesaj açıktır: Sorumluluk sahibi herkes bu dünyada kendisine tanınan fırsatların mânasını doğru anlamalı, yaptıklarının karşılığını hemen görmüyorsa bunun da Allah’ın iradesine uygun olarak kurulmuş sınav düzeninin bir parçası olduğunu, ama her eyleminden hesaba çekileceği günün çok uzak olmadığını iyi bilmelidir. 31. âyette geçen ve “sorumluluk yüklenmiş iki varlık” diye çevrilen sekalân kelimesi sözlükte “iki yük, iki ağırlık” demektir. Müfessirler arasında yaygın kanaat, bununla “insanlar ve cinler âlemi”nin kastedildiği, bir sonraki âyetin de bunu gösterdiği yönündedir. Kelimenin sözlük anlamıyla bu yorum arasındaki bağ değişik şekillerde izah edilmiştir (meselâ bk. Râzî, XXIX, 112; Elmalılı, VII, 4680-4681).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 207
Rahmân Suresi Ayet Listesi