Rahmân Suresi - 1-2 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • اَلرَّحْمٰنُۙ
    ﴿١﴾
  • عَلَّمَ الْقُرْاٰنَؕ
    ﴿٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1-2﴿
Kur’an’ı rahmân öğretti.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Sûreye Cenâb-ı Allah’ın rahmetinin enginliğini, kulluk görevini yapsın yapmasın bütün kullarına nimet vermesini ifade eden Rahmân ismiyle ve O’nun Kur’an’ı öğretmesiyle başlanmakta, böylece dinin irade sahibi varlıklar için nimetlerin en büyüğü olduğuna, din konusunda insanlığa bahşettikleri arasında da Kur’an’ın zirvede bulunduğuna dikkat çekilmektedir (Zemahşerî, IV, 49; Rahmân ismi hakkında ayrıca bk. Fâtiha 1/1). “Öğretti” anlamına gelen fiile “alâmet kıldı” mânası da verilebildiğinden bazı müfessirler bu âyetler için şöyle bir yorum yapmışlardır: Allah, Kur’an’ı Hz. Muhammed’in peygamberliğini gösteren, ibretle okuyacaklar için işaretler içeren bir mûcize kıldı (Râzî, XXIX, 84).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 197
Rahmân Suresi Ayet Listesi