Rahmân Suresi - 19-25 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِۙ
  ﴿١٩﴾
 • بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِۚ
  ﴿٢٠﴾
 • فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  ﴿٢١﴾
 • يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ۬ وَالْمَرْجَانُۚ
  ﴿٢٢﴾
 • فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  ﴿٢٣﴾
 • وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِۚ
  ﴿٢٤﴾
 • فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِࣖ
  ﴿٢٥﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾19﴿
O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.
﴾20﴿
(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.
﴾21﴿
Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?
﴾22﴿
Onlardan inci ve mercan çıkar.
﴾23﴿
Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?
﴾24﴿
Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O’nundur.
﴾25﴿
Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

Tefsir (Kur'an Yolu)


“İki deniz” ve “aralarındaki engel”den maksadın ne olduğu hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Bazı müfessirler bunu Furkan sûresinde belirtildiği üzere tatlı ve tuzlu suların birbirine kavuşması ama karışmamasıyla açıklamışlardır (bilgi için bk. Furkan 25/53; Fâtır 35/12). Elmalılı farklı yorumları aktardıktan sonra “her iki türüyle deniz” denirse bunun acı-tatlı, iç-dış, semavî-arzî, hatta hakikat ve mecaz her iki neviyi kapsayacağını, böylece işârî bir mâna olarak cismanî âlem ve ruhanî âlem ayırımının da bu kapsamda düşünülebileceğini belirtir (VII, 4671-4673). Burada günümüz deniz araştırmalarının ortaya koyduğu bilimsel bir gerçeğe işaret bulunduğu söylenebilir. Şöyle ki, tesbitlere göre büyük denizlerin birleşim noktalarında oluşan doğal bir engel bunların terkibî özelliklerinin karışıp bozulmasını önlemekte, bu da kendilerine özgü bitki örtülerinin ve hayvan türlerinin korunmasını sağlamaktadır (Ateş, IX, 189-190). Tefsirlerde 22. âyetteki “inci ve mercan çıkar” ifadesinin realiteyle çelişmeyecek biçimde anlaşılması için özellikle dilbilim kurallarından yararlanılarak geniş açıklamalar yapılır (meselâ bk. Taberî, XXVII, 130-133; Zemahşerî, IV, 51; İbn Âşûr, XXVII, 249-250). 24. âyette geçen münşeât –diğer okunuşuyla “münşiât”–kelimesi için, “inşa edilmiş veya inşâ eden” anlamına göre başka yorumlar da yapılmış olmakla beraber, meâlde birçok müfessirin benimsediği, “yelkenleri kalkmış veya kaldırılmış” mânası esas alınmıştır. Bununla bağlantılı olarak, alem kelimesinin çoğulu olan a‘lâm için burada “bayraklar” mânası tercih edilmiştir. Başka tefsirlerde ise, bu kelime burada ve özellikle Şûrâ sûresinin 32. âyetinde daha çok “dağlar” anlamıyla açıklanmıştır (Zemahşerî, IV, 51; İbn Atıyye, V, 228-229; Râzî, XXIX, 102-103). Elmalılı müteakip âyetler dikkate alınarak 24. âyetten, “sema deryasında yüzüp duran bütün gök cisimlerinin Allah Teâlâ’nın kudret işaretlerinden olarak denizlerde akan gemiler gibi akıp gitmekte bulundukları” mânasının da çıkarılabileceğini ifade eder (VII, 4673).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 204
Rahmân Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları