Hâkka Suresi - 1-3 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اَلْحَٓاقَّةُۙ
  ﴿١﴾
 • مَا الْحَٓاقَّةُۚ
  ﴿٢﴾
 • وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا الْحَٓاقَّةُؕ
  ﴿٣﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
O gerçekleşecek büyük olay (kıyamet)!
﴾2﴿
Nedir o büyük olay?
﴾3﴿
O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin!

Tefsir (Kur'an Yolu)


Burada üç kez tekrarlanan hâkka kelimesi, hak kelimesinden türemiş bir isimdir. Hak ise sözlükte, “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeyi kesin olarak bilmek” gibi mânalara gelmektedir. İsim olarak “gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey” anlamlarında kullanılan hak kelimesi genellikle bâtılın zıddı olarak gösterilmiştir (bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, “Hak”, DİA, XV, 137). Kıyamet kesin olarak gerçekleşeceği ve bu sayede insanlar dünyada yapıp ettiklerinin gerçek değerini kavrayacakları ve sonuçlarını görecekleri için ona da “Hâkka” ismi verilmiştir. Sûrenin ilk üç âyeti gerek üslûp gerekse anlam olarak kıyamet olayının büyüklüğüne ve şiddetine işaret ettiği gibi ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Müfessirlerin büyük çoğunluğu hâkka kelimesine “kıyamet” anlamı vermiş olmakla birlikte bu âyetlerin ardından dünyada azaba uğramış kavimlerin anılmasından hareketle hâkka kelimesinden, Hz. Peygamber’e isyan eden Kureyş’in başına gelecek olan ağır yenilgiye dikkat çekildiği görüşünde olanlar da vardır (Ateş, X, 36).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 442
Hâkka Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları