Burûc Suresi - 21-22 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَج۪يدٌۙ
    ﴿٢١﴾
  • ف۪ي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
    ﴿٢٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾21﴿
Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır;
﴾22﴿
Levh-i mahfûzdadır.

Tefsir (Kur'an Yolu)


İnkârcıların “O, sihirdir, beşer sözüdür, öncekilerin efsaneleridir” gibi asılsız iddialarla inkâr ettikleri Kur’an’ın –onların bu tür iddialarının aksine– levh-i mahfûzda korunmuş Allah kelâmı ve şanı yüce Kur’an olduğu vurgulanmıştır. 

 Sözlük anlamı “korunan levha” olan levh-i mahfûz terimi hakkında müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir: a) Bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu, mahiyeti bilinmeyen kitaptır (Râzî, XXXI, 125; Kurtubî, XIX, 299; Elmalılı, VIII, 5696). b) Yedi kat göğün üzerinde bulunan ve şeytanlara yasaklanan bir levhadır (Zemahşerî, IV, 240). c) Kur’an’ın levh-i mahfûzda olduğunun belirtilmesi, onun hiçbir zaman tahrif edilmeyeceğini, her dönemde bütün keyfî ilavelerden, çıkarmalardan ve lafzî değişikliklerden korunacağını, bunun için hem ezberlenerek hem de yazılarak tedbir alındığını ifade etmektedir (Esed, III, 1255; bu konuda bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Levh-i Mahfûz”, DİA, XXVII, 151).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 594
Burûc Suresi Ayet Listesi