Burûc Suresi - 17-20 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • هَلْ اَتٰيكَ حَد۪يثُ الْجُنُودِۙ
  ﴿١٧﴾
 • فِرْعَوْنَ وَثَمُودَۜ
  ﴿١٨﴾
 • بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبٍۙ
  ﴿١٩﴾
 • وَاللّٰهُ مِنْ وَرَٓائِهِمْ مُح۪يطٌۚ
  ﴿٢٠﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾17-18﴿
Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana ulaştı mı?
﴾19﴿
Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler.
﴾20﴿
Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Allah Teâlâ’nın, dilediğini yapan yüce kudretin sahibi olduğu ve yakalamasından hiç kimsenin kurtulamayacağı Firavun ve Semûd orduları (kavimleri) örneği ile anlatılarak Hz. Peygamber ve müminler teselli edilmektedir. Çünkü bu iki topluluk gerçeği inkâr etmeleri ve zulümleri sebebiyle ilâhî bir ceza neticesinde tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir (Firavun ve kavmi hakkında bk. A‘râf 7/103-136; Semûd kavmi hakkında bk. 7/73-78; Hûd 11/61-68). 19-20. âyetlerde bütün bu anlatılanlara rağmen Mekkeliler’in hâlâ inkâr içinde oldukları ve Kur’an’ın onlara yönelik uyarı dolu açıklamalarına aldırış etmedikleri için Firavun ve Semûd kavimlerinin başına gelen felâketlerin putperest Araplar için de söz konusu olduğu uyarısında bulunulmaktadır.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 594
Burûc Suresi Ayet Listesi