Burûc Suresi - 12-16 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٌۜ
  ﴿١٢﴾
 • اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُع۪يدُۚ
  ﴿١٣﴾
 • وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُۙ
  ﴿١٤﴾
 • ذُو الْعَرْشِ الْمَج۪يدُۙ
  ﴿١٥﴾
 • فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُۜ
  ﴿١٦﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾12﴿
Şüphesiz rabbinin yakalaması pek müthiştir.
﴾13﴿
Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O’dur.
﴾14-16﴿
Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O’dur.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Müfessirler 13. âyeti iki türlü yorumlamışlardır: a) Âyette başta yapıldığı, sonra tekrar edildiği bildirilen şey, Allah’ın inkârcı zalimlere ilk olarak dünyada ceza vermesi sonra âhirette cezalandırmayı tekrar etmesidir. b) Allah’ın mahlûkatı birinci defa yoktan var edip dilediklerine can vermesi, ikinci olarak onları kıyamet gününde yeniden diriltmek suretiyle hayata döndürmesidir (bu yorum için bk. Ankebût 29/19; Rûm 30/11). Buradan itibaren ceza ile ilgili olmaksızın Allah’ın isim ve sıfatları sıralandığı için meâlde ikinci yorumu tercih ettik. Taberî ise âyeti önceki konuyla bağlantılı gördüğü için birinci yorumu tercih etmiştir (bk. XXX, 88).

 14-16. âyetler, sûrenin başında anlatılan işkence olayıyla bağlantılı olarak değerlendirildiğinde insanoğlu zalim, inkârcı ve nankör de olsa yaptıklarına pişman olup tövbe ettiği takdirde yüce Allah’ın, ona karşı sevgi, şefkat ve merhametle muamele edeceğini, günahlarını bağışlayacağını gösterir. Çünkü O, arşın sahibidir, şanı yücedir (arş hakkında bk. A‘râf 7/54); varlıkların yönetimi ve nihaî kaderi O’nun elindedir. O, dilediğini yapan yüce bir kudrettir, verdiği hükmü kimsenin bozması mümkün değildir (Allah’ın dilediğini yapması hakkında bk. Hûd 11/107).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 593
Burûc Suresi Ayet Listesi