Şûrâ Suresi - 1-2 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • حٰمٓ
    ﴿١﴾
  • عٓسٓقٓࣞ
    ﴿٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Hâ-mîm.
﴾2﴿
Ayn-sîn-kâf.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Bazı sûrelerin başında yer alan bu harfler, ayrı ayrı okunduğundan dolayı “hurûf-ı mukattaa” diye anılır (bilgi için bk. Bakara 2/1).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 728
Şûrâ Suresi Ayet Listesi