İnfitâr Suresi - 13-16 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍۚ
  ﴿١٣﴾
 • وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍۚ
  ﴿١٤﴾
 • يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدّ۪ينِ
  ﴿١٥﴾
 • وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَٓائِب۪ينَۜ
  ﴿١٦﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾13﴿
Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar;
﴾14﴿
Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir.
﴾15﴿
Ceza gününde oraya girerler;
﴾16﴿
Ve oradan bir daha da ayrılamazlar.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Amellerin kayda geçirilmesi ve uhrevî yargı sürecinin sonucu özetlenmektedir. Sûrenin ana konusu kıyamet ve âhiret ile uhrevî sorumluluk olduğuna göre buradaki “erdemliler” (ebrâr), bir gün kıyametin kopacağına, dünyada yapıp ettiklerinin kaydedildiği belgelerin önüne konacağına ve bunların hesabını vereceğine inanarak bu belgeleri yani amel defterlerini iyilikleriyle dolduran mümin kişidir. Bu duyarlılık birçok âyette takvâ kavramıyla da ifade edilmektedir. “Kötüler” (füccâr) ise kıyamete, uhrevî yargı ve sorumluluğa inanmayan, amel defterini kötülüklerle kirletenlerdir. Ehl-i sünnet âlimleri buradaki “füccâr”la sadece inkârcıların kastedildiğini, günahkâr müminleri kapsamadığını belirtirler; çünkü onlar kıyamet ve âhirete inanırlar (bu tartışma için bk. Râzî, XXXI, 84-85). Ancak, bu âyetlerin, inananıyla inanmayanıyla herkesi âhiret kaygısı taşımaya çağırdığından kuşku yoktur.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 570-571
İnfitâr Suresi Ayet Listesi