İnfitâr Suresi - 1-5 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اِذَا السَّمَٓاءُ انْفَطَرَتْۙ
  ﴿١﴾
 • وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ
  ﴿٢﴾
 • وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْۙ
  ﴿٣﴾
 • وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْۙ
  ﴿٤﴾
 • عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْۜ
  ﴿٥﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Gök yüzü yarıldığında;
﴾2﴿
Yıldızlar dağılıp saçıldığında;
﴾3﴿
Denizler yükselip birbirine katıldığında;
﴾4﴿
Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;
﴾5﴿
Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin birbirine katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.

 Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır. 

 Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569
İnfitâr Suresi Ayet Listesi