İnfitâr Suresi - 9-12 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدّ۪ينِۙ
  ﴿٩﴾
 • وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَۙ
  ﴿١٠﴾
 • كِرَاماً كَاتِب۪ينَۙ
  ﴿١١﴾
 • يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
  ﴿١٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾9﴿
Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz.
﴾10-11﴿
Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var.
﴾12﴿
Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Din kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de bilinen anlamı yanında, “hesap ve ceza günü” (âhiret) mânasında da kullanılmaktadır. Bu âyette birinci veya ikinci anlamında kullanıldığı yönünde iki farklı yorum vardır. Ancak müteakip âyetler ikinci yorumu desteklemektedir. Buna göre 10-12. âyetler şu gerçeği ortaya koymaktadır: Bu dünyada insanlar başı boş bırakılmamıştır. Aksine herkesin neler yaptığını bilen ve kayda geçen görevli melekler vardır. Bu âyetler, öncelikle âhireti ve uhrevî hesabı inkâr edenleri uyarmakla birlikte daha genel olarak inananı ve inanmayanıyla bütün insanları, yargı ve adaletin ceza veya ödüllendirmenin bu dünyada olanlardan ibaret bulunmadığını; bu dünyada yerini bulmayan veya eksik kalan adaletin, o günün tek hâkimi olan Allah’ın huzurunda mutlaka eksiksiz gerçekleşeceğini; şu halde herkesin, hayatını bu sorumluluk bilinci ve duyarlılığı ile düzenlemesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

 Râzî, bu âyetlerle ilgili olarak özetle şöyle der: Kuşkusuz Allah Teâlâ, kullarının neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla bilir; bunun için yapılanların yazılmasına, yazıcılara, şahitlere, belgelere ihtiyacı yoktur. Ancak O, kendisiyle insanlar arasındaki ilişkileri onların kendi aralarında uygulayacakları usullere göre düzenler. İnsanlar arasındaki hak ve sorumlulukları düzenlemenin en sağlıklı yolu, her şeyi kayda geçirmek; hesaplaşma aşamasında ise belge ve tutanakları ortaya koyarak hakkın yerini bulmasını, adaletli bir sonucun alınmasını sağlamaktır. İşte kıyamet günündeki hesaplaşma da böyle olacaktır (XXXI, 83).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 570
İnfitâr Suresi Ayet Listesi