Mürselât Suresi - 20-24 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَٓاءٍ مَهٖينٍۙ
  ﴿٢٠﴾
 • فَجَعَلْنَاهُ فٖي قَرَارٍ مَكٖينٍۙ
  ﴿٢١﴾
 • اِلٰى قَدَرٍ مَعْلُومٍۙ
  ﴿٢٢﴾
 • فَقَدَرْنَاࣗ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
  ﴿٢٣﴾
 • وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبٖينَ
  ﴿٢٤﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾20﴿
Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı?
﴾21-22﴿
Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
﴾23﴿
Ölçüleri biz koyduk; ne de güzel ölçmüşüzdür!
﴾24﴿
Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!

Tefsir (Kur'an Yolu)


“Önemsenmeyen bir su”dan maksat sperm (bk. Kıyâmet 75/37), onun yerleştirildiği “sağlam yer” ana rahmi, “belli bir süre” ise hamilelik dönemidir. Âyetlerde insanın hangi maddeden ve nasıl yaratıldığı açıklanarak Allah’ın neleri yapmaya, yaratmaya kadir olduğuna dair en dikkate değer örneklerden biri ortaya konmuş; böylece yeniden dirilmeyi inkâr edenlere bu inkârlarının temelsiz olduğu gösterilmiştir. 23. âyette insanın yaratılışındaki akıllara durgunluk veren inceliklere, mükemmel düzen ve uyuma, ölçüye ve sonuçta onu yaratan ilâhî ilim ve kudretin genişliğine dikkat çekilmiştir. Böylece insan iki yönden uyarılmaktadır: a) Allah insanı basit, bir sudan yani meniden yaratmış, ana rahminde onu çeşitli aşamalardan geçirerek, maddî ve mânevî kabiliyetlerle donatmış, sonuçta yeryüzünün en mükemmel varlığı haline getirmiştir. Ama insanoğlu nankörlük ederek kendisine paha biçilmez nimetleri lutfeden Allah’a isyan etmektedir. İşte bundan dolayı 18.âyetten başlamak üzere sûrede “O gün inkârcıların vay haline!” buyurularak insanlar uyarılmıştır. b) Âyetlere göre öldükten sonra dirilme olayı mutlaka gerçekleşecektir. Basit bir sudan böyle mükemmel insanı yaratıp meydana getiren yaratıcı kudret onu öldükten sonra diriltmeye de kadirdir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 527-528
Mürselât Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları