Tekvîr Suresi - 15-21 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • فَلَٓا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِۙ
  ﴿١٥﴾
 • اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِۙ
  ﴿١٦﴾
 • وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَۙ
  ﴿١٧﴾
 • وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَۙ
  ﴿١٨﴾
 • اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرٖيمٍۙ
  ﴿١٩﴾
 • ذٖي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكٖينٍۙ
  ﴿٢٠﴾
 • مُطَاعٍ ثَمَّ اَمٖينٍؕ
  ﴿٢١﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾15-16﴿
Hayır hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!
﴾17﴿
Kararmakta olan geceye andolsun!
﴾18﴿
Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,
﴾19-20﴿
O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür.
﴾21﴿
(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Erişilmez bir nazım güzelliği ve edebî incelikler taşıyan 15-18. âyetlerdeki yeminler, ileride verilecek olan vahiy ve peygamberle ilgili bilgilerin gerçekliğini teyit amacı taşıması yanında, muhatabı bu bilgilerin önemini kavramaya hazırlamaktadır. Çünkü peygamberin dürüstlüğü ve vahyin gerçek olduğu hususunda kuşku duyan insanın, hiçbir dinî bildirimi tanıyıp kabul etmesi beklenemez. Müfessirler 19. âyette anlatılan “değerli elçinin sözü”nden maksadın Kur’an olduğunu söylemişlerdir. Elçiden maksat bir görüşe göre Cebrâil’dir (Taberî, XXX, 51; Zemahşerî, 224). Cebrâil, Allah’ın kelâmı Kur’an’ın Hz. Peygamber’e ulaştırılmasında aracılık yani elçilik ettiği için ona “değerli elçi” denilmiş ve Allah’ın vahyettiği kelâm Hz. Peygamber’e onun tarafından okunduğu, vahye uygun söz kalıbına girmiş olarak ondan ulaştığı için “onun sözü” olarak ifade edilmiştir. Diğer bir yoruma göre “değerli elçi” Hz. Peygamber’dir. O, Allah’ın elçisi olarak Kur’an’ı insanlara tebliğ ettiği için Kur’an onun sözü olarak ifade buyurulmuştur (İbn Âşûr, XXX, 154-155).

“Değerli elçi” ifadesini Hz. Peygamber olarak açıklayanlara göre 20-21. âyetlerin anlamı şöyle olur: Peygamber Allah’tan gelen mesajları ümmetine tebliğ edecek güç ve yeteneğe sahiptir; Allah katında onun yüce bir makamı ve itibarı vardır; kendisine indirilen vahyi koruma ve tebliğ etme hususunda güvenilir bir elçidir; Allah’a itaat eden müminler ona da itaat eder, saygı gösterirler (Şevkânî, V, 453; arş hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54).


Kaynak :
Tekvîr Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları