Tîn Suresi - 7 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّٖينِؕ
    ﴿٧﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾7﴿
Artık bu kanıtlardan sonra (ey insan!) sana dini inkâr ettiren şey nedir?

Tefsir (Kur'an Yolu)


İnsanların yaratılışına, üstün yeteneklerine, onların istifadesine verilen nimetlere temas edildikten sonra sağlıklı bir düşüncenin insanı imana götürmesi gerektiği, bütün bu kanıtlara rağmen dini inkâr etmenin ilim ve akıl yönünden sağlam bir dayanağının bulunamayacağı vurgulanmaktadır.

Âyetteki dîn kelimesini “âhiret ve yargı günü” olarak anlamak da mümkündür. Bu da sonuçta dinin ve inanmanın bir gereğidir.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri  Cilt:5 Sayfa:648
Tîn Suresi Ayet Listesi