Târık Suresi - 11-14 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • وَالسَّمَٓاءِ ذَاتِ الرَّجْعِۙ
  ﴿١١﴾
 • وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِۙ
  ﴿١٢﴾
 • اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌۙ
  ﴿١٣﴾
 • وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِؕ
  ﴿١٤﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾11-13﴿
Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve (tohumun filizlenmesiyle) yarılan yere ki Kur’an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
﴾14﴿
O asla bir şaka değildir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Semanın sıfatı olup “dönüşlü” anlamına gelen zâti’r-rec‘ ifadesini müfessirler iki türlü yorumlamışlardır: a) “Yağmur veya yağmur yüklü bulutları olan” demektir. Buna göre “dönüşlü sema” ibaresi, göğün buharlaşma yoluyla yerden aldığı suları yağmura çevirip yere geri döndürmesini, sürekli tekrar eden bu dönüşümü ifade eder (bk. Zemahşerî, IV, 242). b) Gökte bulunan yıldızlar, güneş ve ayın tekrar tekrar batıp doğmalarını anlatır (İbn Kesîr, VIII, 397). Meâlde bu yorum tercih edilmiştir.

“(Tohumun filizlenmesiyle) yarılan yer” ifadesi, incecik ve yumuşak filizlerin sert toprakları yararak yerin üzerine çıkmasındaki ilâhî hikmetlere dikkat çekmektedir. Âyetlerde bu muhteşem olayların gerçekleştiği gök ve yere yemin edilerek bunlar nasıl gerçek ise ve yüce Allah’ın kudretinin tecellileri ise Kur’an’ın da aynı şekilde gerçek olduğu, Allah’ın kelâm sıfatının tecellisi olduğu anlatılmaktadır.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 598-599
Târık Suresi Ayet Listesi