Kâfirûn Suresi - 1-6 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • قُلْ يَٓا اَيُّهَا الْكَافِرُونَۙ
  ﴿١﴾
 • لَٓا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَۙ
  ﴿٢﴾
 • وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُۚ
  ﴿٣﴾
 • وَلَٓا اَنَا۬ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْۙ
  ﴿٤﴾
 • وَلَٓا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَٓا اَعْبُدُؕ
  ﴿٥﴾
 • لَكُمْ دٖينُكُمْ وَلِيَ دٖينِ
  ﴿٦﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
De ki: “Ey inkârcılar!
﴾2﴿
Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
﴾3﴿
Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
﴾4﴿
Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
﴾5﴿
Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
﴾6﴿
Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

Tefsir (Kur'an Yolu)


Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimse­nin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarı­labileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah’tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: Sayfa:704-705
Kâfirûn Suresi Ayet Listesi
1-6
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları