Beled Suresi - 1-4 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • لَٓا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ
  ﴿١﴾
 • وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ
  ﴿٢﴾
 • وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَۙ
  ﴿٣﴾
 • لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍۜ
  ﴿٤﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Yemin ederim şu beldeye;
﴾2﴿
Senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye;
﴾3﴿
Ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara!
﴾4﴿
Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Belde” veya “şehir”den maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar, “Âdem ve zürriyeti, Nûh ve soyu, İbrâhim ve soyu, Hz. Muhammed ve soyu, genel anlamıyla anne baba ve çocuklar” şeklinde özetlenebilir. Taberî, gerekçelerini açıklayarak bizim de katıldığımız son mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 125).


  Müfessirler 2. âyetteki hill kelimesinin farklı anlamlarından hareketle âyete şu mânaları da vermişlerdir: a) “Bu şehirde hayvan ve bitkilerin bile dokunulmazlığı olduğu halde müşrikler sana eziyet etmeyi helâl sayıyorlar.” Bu takdirde âyette müşriklerin kutsal kentin hürmetini çiğneyerek Hz. Peygamber’e eziyet etmeleri kınanmaktadır. b) “Bir gün gelecek Mekke’yi zalim putperestlerin elinden kurtarman gerekecek ve o zaman kentin dokunulmazlığı senin için geçici olarak kaldırılacaktır.” Bu takdirde ise Hz. Peygamber’in ileride bu kenti fethedeceği ve fetih sırasında şehirde çatışmaya girmesine geçici olarak izin verileceği bildirilmiş demektir. Nitekim öyle de olmuştur (Şevkânî, V, 517-518; Elmalılı, VIII, 5825).


 4. âyette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, baskı, imtihan, dayanma gücü vb.” anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Âyetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara da işaret edilmektedir.Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:625
Beled Suresi Ayet Listesi