Mü'minûn Suresi - 54 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • فَذَرْهُمْ فٖي غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حٖينٍ
    ﴿٥٤﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾54﴿
Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalâletleri içinde kendi hallerine bırak!

Tefsir (Kur'an Yolu)


Bu bölünmüşlük Hz. Peygamber döneminde de mevcuttu. Nitekim Araplar ataları olan Hz. İsmâil’in tevhid inancını terketmişler, türlü türlü putperestlik çeşitleri türetmişlerdir. Âyette, “Şimdi sen onları bir süre için gafletleri içinde kendi hallerine bırak!” buyurularak putperestliğin sonunun yaklaştığı haber verilmektedir. Nitekim bu sûrenin inmesinden bir süre sonra gerçekleşen hicret ile müslümanlar bağımsızlıklarını elde etmişler ve bu olay putperestler için sonun başlangıcı olmuştur.


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 29
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
  • Diyanet TV

  • Diyanet Kur'an Radyo

  • Diyanet Radyo

  • Diyanet Haber

  • Diyanet Yayınları