Mü'minûn Suresi - 9 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • وَالَّذٖينَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَۘ
    ﴿٩﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾9﴿
Namazlarını titizlikle eda ederler.

Tefsir (Kur'an Yolu)


“Titizlikle ifa etme” diye çevirdiğimiz muhâfaza kavramı sözlükte “devam etmek, riayet etmek, gözetmek” anlamına gelir. Yukarıda (2. âyet) namazı huşû ile kılmanın önemine işaret edilmişti; burada ise namazı vakitlerine, kurallarına riayet ederek kılmanın önemine dikkat çekilmiştir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “hfz” md.; Kurtubî, XIII, 115).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 12
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
  • Diyanet TV

  • Diyanet Kur'an Radyo

  • Diyanet Radyo

  • Diyanet Haber

  • Diyanet Yayınları