A'râf Suresi - 120-122 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدٖينَۚ
  ﴿١٢٠﴾
 • قَالُٓوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمٖينَۙ
  ﴿١٢١﴾
 • رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ
  ﴿١٢٢﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾120﴿
Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
﴾121-122﴿
“Âlemlerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik” dediler.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Sihirbazlar mağlûbiyetin ardından, sihrin bütün inceliklerini bilmelerine rağmen kendilerini mağlûbiyete uğratan bu hadisenin bir sihir olamayacağını; şu halde Mûsâ’nın hak peygamber, gösterdiklerinin de ancak bir mûcize olarak kabul edilmesi gerektiğini anlayarak Allah için secdeye kapandılar. Kıptîler’de âdet olduğu üzere, Firavun için yere kapandıkları sanılmasın diye de Mûsâ ve Hârûn’un rabbi olan Allah’a iman ettiklerini açık bir dille belirtme gereğini duydular.

Tevrat’ta asâ mûcizesi Hz. Hârûn’a nisbet edilmekte; Hârûn’un, bu mûcizeyi sihirbazlardan önce sergilediği bildirilmekte; ayrıca sihirbazların Mûsâ’ya iman ettiklerine dair de herhangi bir bilgi verilmemektedir (Çıkış, 7/9-13).


Kaynak :
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları