Tekâsür Suresi - 6-8 . Ayet Tefsiri

Ayet


  • لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمَۙ
    ﴿٦﴾
  • ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِۙ
    ﴿٧﴾
  • ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ
    ﴿٨﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾6﴿
Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
﴾7﴿
Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz.
﴾8﴿
Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz.

Tefsir (Kur'an Yolu)


“... gözünüzle ayan beyan göreceksiniz” diye çevirdiğimiz kısımdaki ayne’l-yak^n tamlaması sözlükte “göz” anlamına gelen ayn ile “gerçeğe uygun kesin bilgi” anlamındaki yak^n kelimelerinden oluşan bir terim olup gözlem yoluyla elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgiyi ifade eder (bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Ayne’l-yak^n”, DİA, IV, 269). Ayne’l-yak^n ile elde edilen bilginin ilme’l-yak^n ile elde edilenden daha üstün ve kesinlik derecesi daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (ayrıca bk. Âl-i İmrân 3/18). Yüce Allah dünya hayatında mutlak gerçeği kabul edip de âhiret için hazırlık yapmayan, aksine fâni şeylere aldanıp onlarla başkalarına karşı övünenlerin âhirette cehennem azabıyla cezalandırılacağını yemin ederek haber vermiştir. 6. âyette “Cehennemi mutlaka göreceksiniz” ifadesinin mecazi bir görme şeklinde anlaşılmaması için 7. âyette, “Onu ayne’l-yak^n olarak, gözünüzle ayan beyan göreceksiniz” buyurulmuş; böylece hem tehdit pekiştirilmiş hem de cehennem olayının büyüklüğü ifade edilmiştir (Ebû Hayyân, VIII, 508). 8. âyet ise Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek üzere O’nun yolunda ve emrettiği şekilde değerlendirmeyip de onları başkalarına karşı övünme ve kendini üstün görme aracı yapanların bu nimetlerden hesaba çekileceklerini, sonuçta cehennem azabıyla şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklarını göstermektedir.Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa:679-680
Tekâsür Suresi Ayet Listesi