Hatim
Hatm ve hıtâm sözlükte “örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” gibi mânalara gelir. Terim olarak ise Kur'ân-ı Kerim'i, Fatiha suresinden Nâs suresine kadar tamamını yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmeye "hatim" denir.
Kur’ân’ın tamamı kaç günde okunmalı yani kaç günde bir hatim yapılmalıdır? Bu sorunun cevabını şu hadis-i şerif’te bulabiliyoruz:
Peygamberimiz (s.a.s), sahabeden Abdullah ibn Amr’a,
 -“Kur’ân’ı bir ayda oku” buyurmuş, Abdullah,
 -“(Ya Resûlüllah!) Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter” demiştir. 
Peygamberimiz (s.a.s) öyleyse, 
-“Yirmi günde oku” buyurmuştur. Abdullah,
 -“(Ya Resûlellah!) Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter” demiştir. 
Peygamberimiz (s.a.s) o zaman,
 -“On günde oku” buyurmuştur. Abdullah, 
-“(Ya Resûlüllah!) bundan Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter” demiştir.
 Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s), 
-“Yedi günde oku, bundan daha kısa sürede okuma” buyurmuştur. 
(Ebu Dâvûd, Salât, 325, No: 1391)