Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
495
25 . Cüz

Meal 74-75

Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve (kurtuluştan) ümit kesip susacaklar! 74-75﴿

Meal 76

Biz onlara haksızlık etmedik, kendilerine haksızlık edenler onlardır. 76﴿

Meal 77

"Ey Mâlik, rabbin bizim işimizi bitirsin!" diyecekler; o da "Burada kalıcısınız" cevabını verecektir. 77﴿

Meal 78

Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik, fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. 78﴿

Meal 79

Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. 79﴿

Meal 80

Yoksa onlar bizim, gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar! Hayır! Doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. 80﴿

Meal 81-82

"Rahmânın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin rabbini, arşın rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim" de. 81-82﴿

Meal 83

Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler! 83﴿

Meal 84

Gökteki ilâh da O’dur, yerdeki ilâh da O’dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. 84﴿

Meal 85

Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah’ın şanı ne yücedir! 85﴿

Meal 86

Allah’ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler; bilerek hakka tanıklık edenler başka. 86﴿

Meal 87

"Onları kim yarattı?" diye sorsan kuşkusuz "Allah yarattı" diyecekler. Şu halde (Allah’ı bırakıp) nasıl onlara dönebiliyorlar! 87﴿

Meal 88

Allah, peygamberin "Ey rabbim! Bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. 88﴿

Meal 89

Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler! 89﴿
Duhân Suresi
496
25 . Cüz

Duhân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Hâ-mîm. 1﴿

Meal 2

Aydınlatan kitaba yemin olsun! 2﴿

Meal 3-7

Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. 3-7﴿

Meal 4

O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. 4﴿

Meal 8

O’ndan başka tanrı yoktur, hayat verir ve öldürür. Sizin rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da rabbidir. 8﴿

Meal 9

Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. 9﴿

Meal 10-11

Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. 10-11﴿

Meal 12

"Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız" (diyecekler). 12﴿

Meal 13-14

Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, "Bu, kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli!" dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar! 13-14﴿

Meal 15

Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. 15﴿

Meal 16

Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. 16﴿

Meal 17-18

Onlardan önce Firavun’un kavmini de imtihan ettik ve onlara, şunu söyleyen değerli bir elçi geldi: "Allah’ın kulları! Bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 17-18﴿