Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
495
25 . Cüz

Meal 74

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. 74﴿

Meal 75

Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. 75﴿

Meal 76

Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler. 76﴿

Meal 77

(Görevli meleğe şöyle seslenirler:) "Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der. 77﴿

Meal 78

Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. 78﴿

Meal 79

Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. 79﴿

Meal 80

Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. 80﴿

Meal 81

(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum." 81﴿

Meal 82

Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. 82﴿

Meal 83

Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. 83﴿

Meal 84

O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. 84﴿

Meal 85

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. 85﴿

Meal 86

Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. 86﴿

Meal 87

Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, "Allah" derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? 87﴿

Meal 88

Onun (Muhammed'in), "Ya Rabbi!" demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. 88﴿

Meal 89

Şimdilik sen onları hoş gör ve "size selam olsun" de. Yakında bilecekler. 89﴿
Duhân Suresi
496
25 . Cüz

Duhân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Hâ Mîm. 1﴿

Meal 2-3

Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. 2-3﴿

Meal 4-7

Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 4-7﴿

Meal 8

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 8﴿

Meal 9

Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 9﴿

Meal 10

Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. 10﴿

Meal 11

(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. 11﴿

Meal 12

İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler. 12﴿

Meal 13

Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti. 13﴿

Meal 14

Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler. 14﴿

Meal 15

Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. 15﴿

Meal 16

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. 16﴿

Meal 17

Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. 17﴿

Meal 18

O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim." 18﴿