Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
494
25 . Cüz

Meal 61

Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. 61﴿

Meal 62

Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. 62﴿

Meal 63

İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 63﴿

Meal 64

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur. 64﴿

Meal 65

Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azâbından vay o zulmedenlerin haline! 65﴿

Meal 66

Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir. 66﴿

Meal 67

O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. 67﴿

Meal 68-69

(Allah şöyle der:) "Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de." 68-69﴿

Meal 70

"Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz." 70﴿

Meal 71

Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. 71﴿

Meal 72

İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir. 72﴿

Meal 73

Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. 73﴿
Zuhruf Suresi
495
25 . Cüz

Meal 74

Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. 74﴿

Meal 75

Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. 75﴿

Meal 76

Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler. 76﴿

Meal 77

(Görevli meleğe şöyle seslenirler:) "Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der. 77﴿

Meal 78

Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. 78﴿

Meal 79

Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. 79﴿

Meal 80

Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. 80﴿

Meal 81

(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum." 81﴿

Meal 82

Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. 82﴿

Meal 83

Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. 83﴿

Meal 84

O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. 84﴿

Meal 85

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. 85﴿

Meal 86

Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. 86﴿

Meal 87

Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, "Allah" derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? 87﴿

Meal 88

Onun (Muhammed'in), "Ya Rabbi!" demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. 88﴿

Meal 89

Şimdilik sen onları hoş gör ve "size selam olsun" de. Yakında bilecekler. 89﴿