Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
493
25 . Cüz

Meal 48

Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık. 48﴿

Meal 49

(Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler. 49﴿

Meal 50

Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. 50﴿

Meal 51

Firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?" 51﴿

Meal 52

"Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?" 52﴿

Meal 53

"(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?" 53﴿

Meal 54

Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. 54﴿

Meal 55

Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık, hepsini suda boğduk. 55﴿

Meal 56

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. 56﴿

Meal 57

Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar. 57﴿

Meal 58

"Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?" dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. 58﴿

Meal 59

İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na örnek kıldığımız bir kuldur. 59﴿

Meal 60

Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. 60﴿
Zuhruf Suresi
494
25 . Cüz

Meal 61

Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. 61﴿

Meal 62

Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. 62﴿

Meal 63

İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." 63﴿

Meal 64

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur. 64﴿

Meal 65

Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azâbından vay o zulmedenlerin haline! 65﴿

Meal 66

Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir. 66﴿

Meal 67

O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. 67﴿

Meal 68-69

(Allah şöyle der:) "Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de." 68-69﴿

Meal 70

"Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz." 70﴿

Meal 71

Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. 71﴿

Meal 72

İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir. 72﴿

Meal 73

Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. 73﴿