Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
492
25 . Cüz

Meal 34

Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da (hep gümüşten yapardık). 34﴿

Meal 35

Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise, Rabbinin katında, Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. 35﴿

Meal 36

Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. 36﴿

Meal 37

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. 37﴿

Meal 38

O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın! der. 38﴿

Meal 39

Zulmettiğiniz için bugün (nedâmet) size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz, azapta ortaksınız. 39﴿

Meal 40

(Resûlüm!) Sağırlara sen mi işittireceksin; yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? 40﴿

Meal 41

Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. 41﴿

Meal 42

Yahut onlara vâdettiğimiz azabı, sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. 42﴿

Meal 43

Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın. 43﴿

Meal 44

Doğrusu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. 44﴿

Meal 45

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz? 45﴿

Meal 46

Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti. 46﴿

Meal 47

Onlara âyetlerimizi getirince, bunlara gülüvermişlerdi. 47﴿
Zuhruf Suresi
493
25 . Cüz

Meal 48

Onlara gösterdiğimiz her bir âyet (mucize) diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. 48﴿

Meal 49

Bunun üzerine dediler ki: Ey büyücü! Sana verdiği ahde göre bizim için Rabbine dua et; çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. 49﴿

Meal 50

Fakat biz onlardan azabı kaldırınca, sözlerinden dönüverdiler. 50﴿

Meal 51

Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: «Ey kavmim! Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hâla görmüyor musunuz?» 51﴿

Meal 52

«Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?» 52﴿

Meal 53

«Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?» 53﴿

Meal 54

Firavun kavmini aldattı; onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. 54﴿

Meal 55

Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. 55﴿

Meal 56

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. 56﴿

Meal 57

Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar. 57﴿

Meal 58

Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. 58﴿

Meal 59

O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. 59﴿

Meal 60

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. 60﴿