Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zuhruf Suresi
490
25 . Cüz

Meal 11

Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla (kupkuru), ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece (mezarlarınızdan) çıkarılacaksınız. 11﴿

Meal 12-13

Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. 12-13﴿

Meal 14

Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz). 14﴿

Meal 15

Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. 15﴿

Meal 16

Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı?! 16﴿

Meal 17

Onlardan biri, Rahmân'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. 17﴿

Meal 18

Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar?) 18﴿

Meal 19

Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. 19﴿

Meal 20

Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. 20﴿

Meal 21

Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? 21﴿

Meal 22

Hayır! «Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz» derler. 22﴿
Zuhruf Suresi
491
25 . Cüz

Meal 23

Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, derlerdi. 23﴿

Meal 24

Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğrusunu getirmişsem (yine mi bana uymazsınız)? deyince, dediler ki: Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkâr ediyoruz. 24﴿

Meal 25

Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu? 25﴿

Meal 26

Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. 26﴿

Meal 27

Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O, beni doğru yola iletecektir. 27﴿

Meal 28

Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler. 28﴿

Meal 29

Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. 29﴿

Meal 30

Fakat kendilerine hak gelince: Bu bir büyüdür, biz onu tanımıyoruz, dediler. 30﴿

Meal 31

Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? 31﴿

Meal 32

Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. 32﴿

Meal 33

Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. 33﴿