Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-8

Alanları ayrılmış yıldız kümeleri ile dolu göğe andolsun ki siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. 7-8﴿

Meal 9

Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. 9﴿

Meal 10-12

Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, "Hani son yargılama günü ne zaman?" diye sorarlar. 10-12﴿

Meal 13

O gün onlar ateşle sınanacaklar! 13﴿

Meal 14

Tadın bakalım cezanızı! Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu! 14﴿

Meal 15-16

Allah’a saygısızlıktan sakınanlar ise rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. 15-16﴿

Meal 17

Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seher vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. 18﴿

Meal 19

Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. 19﴿

Meal 20

Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. 20﴿

Meal 21

Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? 21﴿

Meal 22

Rızkınız ve size vaad edilenler göktedir. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin rabbine andolsun ki bu, tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek! 23﴿

Meal 24

İbrâhim’in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? 24﴿

Meal 25

Onun yanına girdiklerinde "selâm" demişler, o da "selâm" demiş; (içinden) "Hiç de tanıdık kimseler değil" diye geçirmişti. 25﴿

Meal 26

Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve (kızartılmış) besili bir buzağı getirdi. 26﴿

Meal 27

Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. 27﴿

Meal 28

Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma" dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. 28﴿

Meal 29

Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu; "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha!" dedi. 29﴿

Meal 30

"Rabbin böyle buyurdu" dediler; "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O’dur." 30﴿
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

İbrâhim, "Peki ey elçiler! Sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. 31﴿

Meal 32

"Biz" dediler, "Günaha batmış bir topluluğa gönderildik; 32﴿

Meal 33-34

Haddi aşanlar için rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." 33-34﴿

Meal 35

Derken, orada bulunan müminleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zaten orada -bir hâne dışında- Allah’a teslim olmuş kimseler de bulamadık. 36﴿

Meal 37

Ve orada, acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. 37﴿

Meal 38

Mûsâ’da da (ibretler var). Onu apaçık delillerle Firavun’a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O, ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. 39﴿

Meal 40

Sonunda -(davranışlarıyla) kendini rezil etmiş olarak- onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. 40﴿

Meal 41

Âd kavminde de (ibretler var). Onlara silip süpüren rüzgârı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd’da da (ibretler var). Onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım!" denmişti. 43﴿

Meal 44

Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi! 44﴿

Meal 45

Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce yaşayan Nûh’un kavminde de (ibretler var). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. 46﴿

Meal 47

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. 47﴿

Meal 48

Yeri de biz döşedik; dolayısıyla güzel de yaptık! 48﴿

Meal 49

Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye. 49﴿

Meal 50

(Peygamber şöyle dedi:) "Şu halde Allah’a sığının. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah’ın yanında başka tanrı edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." 51﴿