Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-9

İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez). 7-9﴿

Meal 10

Kahrolsun o koyu yalancılar! 10﴿

Meal 11

Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 11﴿

Meal 12

Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. 12﴿

Meal 13

O gün onlar ateşe sokulacaklardır. 13﴿

Meal 14

Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.) 14﴿

Meal 15-16

Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı. 15-16﴿

Meal 17

Geceleri pek az uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. 18﴿

Meal 19

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. 19﴿

Meal 20

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır. 20﴿

Meal 21

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? 21﴿

Meal 22

Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. 23﴿

Meal 24

İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.) 24﴿

Meal 25

Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden, «Bunlar, yabancılar» demişti. 25﴿

Meal 26

Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş, 26﴿

Meal 27

Onların önüne koyup «Yemez misiniz?» demişti. 27﴿

Meal 28

Derken onlardan korkmaya başladı. «Korkma» dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. 28﴿

Meal 29

Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben kısır bir kocakarıyım!» dedi. 29﴿

Meal 30

Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler. 30﴿
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

(İbrahim:) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi. 31﴿

Meal 32

«Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.» 32﴿

Meal 33

«Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik).» 33﴿

Meal 34

(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). 34﴿

Meal 35

Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık. 36﴿

Meal 37

Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. 37﴿

Meal 38

Musa'da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: «O, bir büyücüdür veya bir delidir» demişti. 39﴿

Meal 40

Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. 40﴿

Meal 41

Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti. 43﴿

Meal 44

Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. 44﴿

Meal 45

Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce de Nuh kavmini he-lâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. 46﴿

Meal 47

Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. 47﴿

Meal 48

Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz! 48﴿

Meal 49

Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. 49﴿

Meal 50

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. 51﴿