Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-8

Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. 7-8﴿

Meal 9

Ondan (Peygamber'den) çevrilen çevrilir. 9﴿

Meal 10-11

Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun! 10-11﴿

Meal 12

"Ceza günü ne zaman?" diye sorarlar. 12﴿

Meal 13-14

Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur." 13-14﴿

Meal 15-16

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. 15-16﴿

Meal 17

Geceleri pek az uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seherlerde bağışlama dilerlerdi. 18﴿

Meal 19

Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. 19﴿

Meal 20-21

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? 20-21﴿

Meal 22

Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir. 23﴿

Meal 24

(Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? 24﴿

Meal 25

Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü). 25﴿

Meal 26

Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi. 26﴿

Meal 27

Onu önlerine koydu. "Yemez misiniz?" dedi. 27﴿

Meal 28

(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar, "korkma" dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. 28﴿

Meal 29

Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. "Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)" dedi. 29﴿

Meal 30

Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir." 30﴿
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

İbrahim onlara: "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi. 31﴿

Meal 32-34

Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik." 32-34﴿

Meal 35

Orada (Lût'un yöresinde) bulunan mü'minleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zâten orada bir ev halkindan baska müslüman bulamadik. 36﴿

Meal 37

Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık. 37﴿

Meal 38

Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi. 39﴿

Meal 40

Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu. 40﴿

Meal 41

Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti 43﴿

Meal 44

Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. 44﴿

Meal 45

Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler. 46﴿

Meal 47

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. 47﴿

Meal 48

Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. 48﴿

Meal 49

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. 49﴿

Meal 50

O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben, size O'nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 51﴿