Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böyle; kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, "O bir sihirbaz veya bir mecnun" demiş olmasınlar. 52﴿

Meal 53

Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler! Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk! 53﴿

Meal 54

Artık onlarla ilgilenme bundan dolayı (çağrına uymadılar diye sen) kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Ama (alanlar için) öğüt vermeye devam et, zira öğüt inananlara fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır. 58﴿

Meal 59

Şu iyi bilinmeli ki haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var! Şimdi onu benden acele istemesinler! 59﴿

Meal 60

Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-8

Tûr’a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, beytülma‘mûra, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir; ona engel olabilecek yoktur! 1-8﴿

Meal 9-10

O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki! 9-10﴿

Meal 11

İşte o gün vay haline (peygamberin bildirdiklerini) yalan sayanların! 11﴿

Meal 12

Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. 12﴿

Meal 13

O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. 13﴿

Meal 14

(Onlara şöyle denecek:) "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu! 14﴿
Tûr Suresi
524
27 . Cüz

Meal 15

Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? 15﴿

Meal 16

Girin oraya! Artık sabretmişsiniz etmemişsiniz, sizin için farketmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz." 16﴿

Meal 17-18

Allah’a saygısızlıktan sakınanlar ise, rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. 17-18﴿

Meal 19-20

(Onlara denecek ki:) "Yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yiyin için." Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. 19-20﴿

Meal 21

İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız; bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. 21﴿

Meal 22

Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. 22﴿

Meal 23

Orada karşılıklı kadeh alıp verirler, ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. 23﴿

Meal 24

Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. 24﴿

Meal 25

(Cennettekiler) birbirlerine dönüp sorarlar: 25﴿

Meal 26

"Doğrusu biz" derler, "Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık (değil mi?) 26﴿

Meal 27

Şimdi ise Allah bize lutfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. 27﴿

Meal 28

Elbette biz bundan önce yalnız O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O’dur." 28﴿

Meal 29

Sen öğüt vermeye devam et; rabbinin lutfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. 29﴿

Meal 30

Demek onlar, "O bir şairdir; zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz" diyorlar öyle mi? 30﴿

Meal 31

De ki: "Bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim!" 31﴿