Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar. 52﴿

Meal 53

Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. 53﴿

Meal 54

Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. 58﴿

Meal 59

Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. 59﴿

Meal 60

Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-7

Tûr'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma'mur"a, yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. 1-7﴿

Meal 8

Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. 8﴿

Meal 9

O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. 9﴿

Meal 10

Dağlar yürüdükçe yürür. 10﴿

Meal 11-12

İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline! 11-12﴿

Meal 13-14

Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir. 13-14﴿
Tûr Suresi
524
27 . Cüz

Meal 15

"Bu Kur'an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?" 15﴿

Meal 16

"Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor." 16﴿

Meal 17-18

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. 17-18﴿

Meal 19-20

Onlara, "Dünya'da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. 19-20﴿

Meal 21

İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. 21﴿

Meal 22

Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. 22﴿

Meal 23

Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. 23﴿

Meal 24

Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. 24﴿

Meal 25

Birbirlerine dönüp ("Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?" diye) sorarlar. 25﴿

Meal 26

Derler ki: "Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah'a isyandan) korkardık." 26﴿

Meal 27

"Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu." 27﴿

Meal 28

"Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz O iyilik edendir, çok merhametlidir." 28﴿

Meal 29

(Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. 29﴿

Meal 30

Yoksa onlar, "O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz" mu diyorlar? 30﴿

Meal 31

Onlara de ki, "Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." 31﴿