Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

İbrâhim, "Peki ey elçiler! Sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. 31﴿

Meal 32

"Biz" dediler, "Günaha batmış bir topluluğa gönderildik; 32﴿

Meal 33-34

Haddi aşanlar için rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." 33-34﴿

Meal 35

Derken, orada bulunan müminleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zaten orada -bir hâne dışında- Allah’a teslim olmuş kimseler de bulamadık. 36﴿

Meal 37

Ve orada, acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. 37﴿

Meal 38

Mûsâ’da da (ibretler var). Onu apaçık delillerle Firavun’a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O, ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. 39﴿

Meal 40

Sonunda -(davranışlarıyla) kendini rezil etmiş olarak- onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. 40﴿

Meal 41

Âd kavminde de (ibretler var). Onlara silip süpüren rüzgârı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd’da da (ibretler var). Onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım!" denmişti. 43﴿

Meal 44

Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi! 44﴿

Meal 45

Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce yaşayan Nûh’un kavminde de (ibretler var). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. 46﴿

Meal 47

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. 47﴿

Meal 48

Yeri de biz döşedik; dolayısıyla güzel de yaptık! 48﴿

Meal 49

Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye. 49﴿

Meal 50

(Peygamber şöyle dedi:) "Şu halde Allah’a sığının. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah’ın yanında başka tanrı edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." 51﴿
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böyle; kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, "O bir sihirbaz veya bir mecnun" demiş olmasınlar. 52﴿

Meal 53

Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler! Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk! 53﴿

Meal 54

Artık onlarla ilgilenme bundan dolayı (çağrına uymadılar diye sen) kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Ama (alanlar için) öğüt vermeye devam et, zira öğüt inananlara fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır. 58﴿

Meal 59

Şu iyi bilinmeli ki haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var! Şimdi onu benden acele istemesinler! 59﴿

Meal 60

Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-8

Tûr’a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, beytülma‘mûra, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir; ona engel olabilecek yoktur! 1-8﴿

Meal 9-10

O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki! 9-10﴿

Meal 11

İşte o gün vay haline (peygamberin bildirdiklerini) yalan sayanların! 11﴿

Meal 12

Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. 12﴿

Meal 13

O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. 13﴿

Meal 14

(Onlara şöyle denecek:) "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu! 14﴿