Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

(İbrahim:) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi. 31﴿

Meal 32

«Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.» 32﴿

Meal 33

«Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik).» 33﴿

Meal 34

(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). 34﴿

Meal 35

Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık. 36﴿

Meal 37

Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. 37﴿

Meal 38

Musa'da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: «O, bir büyücüdür veya bir delidir» demişti. 39﴿

Meal 40

Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. 40﴿

Meal 41

Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti. 43﴿

Meal 44

Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. 44﴿

Meal 45

Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce de Nuh kavmini he-lâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. 46﴿

Meal 47

Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. 47﴿

Meal 48

Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz! 48﴿

Meal 49

Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. 49﴿

Meal 50

O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. 51﴿
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böylece, onlardan öncekilere her hangi bir peygamber geldiğinde hemen: O, bir büyücüdür veya delidir, dediler. 52﴿

Meal 53

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. 53﴿

Meal 54

Artık onlara aldırma. (Davete uymamalarından dolayı) sen kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. 58﴿

Meal 59

Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azaptan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler! 59﴿

Meal 60

Başlarına gelecek (acı) günlerinden dolayı vay o kâfirlerin haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-8

Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. 1-8﴿

Meal 9

O gün gök sallanıp çalkalanır. 9﴿

Meal 10

Dağlar yürüdükçe yürür. 10﴿

Meal 11

Yalanlayanların vay haline o gün! 11﴿

Meal 12

Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır. 12﴿

Meal 13

O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da «İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!» denilir. 13﴿