Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
522
27 . Cüz

Meal 31

İbrahim onlara: "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi. 31﴿

Meal 32-34

Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik." 32-34﴿

Meal 35

Orada (Lût'un yöresinde) bulunan mü'minleri çıkardık. 35﴿

Meal 36

Zâten orada bir ev halkindan baska müslüman bulamadik. 36﴿

Meal 37

Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık. 37﴿

Meal 38

Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 38﴿

Meal 39

O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi. 39﴿

Meal 40

Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu. 40﴿

Meal 41

Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. 41﴿

Meal 42

Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. 42﴿

Meal 43

Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti 43﴿

Meal 44

Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. 44﴿

Meal 45

Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler. 45﴿

Meal 46

Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler. 46﴿

Meal 47

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. 47﴿

Meal 48

Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. 48﴿

Meal 49

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. 49﴿

Meal 50

O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben, size O'nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 50﴿

Meal 51

Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 51﴿
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar. 52﴿

Meal 53

Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. 53﴿

Meal 54

Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. 58﴿

Meal 59

Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. 59﴿

Meal 60

Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-7

Tûr'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma'mur"a, yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. 1-7﴿

Meal 8

Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. 8﴿

Meal 9

O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. 9﴿

Meal 10

Dağlar yürüdükçe yürür. 10﴿

Meal 11-12

İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline! 11-12﴿

Meal 13-14

Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir. 13-14﴿