Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Yâsîn Suresi
443
23 . Cüz

Meal 41

Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. 41﴿

Meal 42

Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. 42﴿

Meal 43

Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. 43﴿

Meal 44

Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. 44﴿

Meal 45

Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar). 45﴿

Meal 46

Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir. 46﴿

Meal 47

Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. 47﴿

Meal 48

Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler. 48﴿

Meal 49

Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. 49﴿

Meal 50

İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. 50﴿

Meal 51

Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. 51﴿

Meal 52

(İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler. 52﴿

Meal 53

Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. 53﴿

Meal 54

O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 54﴿
Yâsîn Suresi
444
23 . Cüz

Meal 55

O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. 55﴿

Meal 56

Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. 56﴿

Meal 57

Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. 57﴿

Meal 58

Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır. 58﴿

Meal 59

«Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!» 59﴿

Meal 60

«Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi? 60﴿

Meal 61

«Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi? 61﴿

Meal 62

Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? 62﴿

Meal 63

İşte, bu size vâdedilen cehennemdir. 63﴿

Meal 64

İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin! 64﴿

Meal 65

O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. 65﴿

Meal 66

Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi? 66﴿

Meal 67

Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye! 67﴿

Meal 68

Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? 68﴿

Meal 69

Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. 69﴿

Meal 70

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye. 70﴿