Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Yâsîn Suresi
442
23 . Cüz

Meal 28

Ondan sonra onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. 28﴿

Meal 29

(Cezaları) korkunç bir sesten ibaretti; sönüp gidiverdiler. 29﴿

Meal 30

O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka alaya alırlardı. 30﴿

Meal 31

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi! 31﴿

Meal 32

Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. 32﴿

Meal 33

Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık; işte bundan (ekmek vb. yapıp) yiyorlar. 33﴿

Meal 34

Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık; 34﴿

Meal 35

Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 35﴿

Meal 36

Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. 36﴿

Meal 37

Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. 37﴿

Meal 38

Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir. 38﴿

Meal 39

Ay için de menziller belirledik; sonunda o, hurma salkımının (ağaçta kalan) yıllanmış sapı gibi olur. 39﴿

Meal 40

Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. 40﴿
Yâsîn Suresi
443
23 . Cüz

Meal 41-42

Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. 41-42﴿

Meal 43

Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. 43﴿

Meal 44

Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. 44﴿

Meal 45

Onlara "Önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz" dendiğinde (aldırış etmezler). 45﴿

Meal 46

Onlara rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, illâ da ondan yüz çevirirler. 46﴿

Meal 47

Onlara, "Allah’ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın" dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki: "Dilese Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz! Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz." 47﴿

Meal 48

Ve şöyle derler: "Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek?" 48﴿

Meal 49

Onlar, besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar! 49﴿

Meal 50

İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. 50﴿

Meal 51

Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp rablerine doğru koşmaktadırlar. 51﴿

Meal 52

Derler ki: "Vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahmânın vaad ettiği işte bu! Peygamberler gerçekten doğru söylemişler!" 52﴿

Meal 53

Olup biten yalnızca bir ses! Ama ardından onların tamamı, birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. 53﴿

Meal 54

Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. 54﴿