Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Yâsîn Suresi
441
22 . Cüz

Meal 13

Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. 13﴿

Meal 14

Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler. 14﴿

Meal 15

Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler: "Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem rahmân herhangi bir şey indirmiş değil; siz sadece yalan söylüyorsunuz!" 15﴿

Meal 16

"Rabbimiz biliyor ki" dediler, "Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. 16﴿

Meal 17

Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir." 17﴿

Meal 18

(İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: "Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır." 18﴿

Meal 19

Onlar da dediler ki: "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır! Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz." 19﴿

Meal 20

O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi; şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun. 20﴿

Meal 21

Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar. 21﴿

Meal 22

Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah’a kulluk etmeyeyim ki? 22﴿

Meal 23

Hiç O’ndan başka mâbudlar edinir miyim! Eğer rahmân bana bir zarar vermek isterse onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. 23﴿

Meal 24

İşte o takdirde (başka bir tanrı edinirsem) ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. 24﴿

Meal 25

İşte ben rabbinize iman etmiş bulunuyorum; bana kulak verin." 25﴿

Meal 26-27

Ona, "Cennete gir" denildi. "Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi!" dedi. 26-27﴿
Yâsîn Suresi
442
23 . Cüz

Meal 28

Ondan sonra onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. 28﴿

Meal 29

(Cezaları) korkunç bir sesten ibaretti; sönüp gidiverdiler. 29﴿

Meal 30

O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka alaya alırlardı. 30﴿

Meal 31

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi! 31﴿

Meal 32

Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. 32﴿

Meal 33

Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık; işte bundan (ekmek vb. yapıp) yiyorlar. 33﴿

Meal 34

Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık; 34﴿

Meal 35

Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 35﴿

Meal 36

Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. 36﴿

Meal 37

Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. 37﴿

Meal 38

Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir. 38﴿

Meal 39

Ay için de menziller belirledik; sonunda o, hurma salkımının (ağaçta kalan) yıllanmış sapı gibi olur. 39﴿

Meal 40

Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. 40﴿